h

Wachtlijst schoolverlaters speciaal onderwijs voor beschut werk is een politieke keuze

22 januari 2018

Wachtlijst schoolverlaters speciaal onderwijs voor beschut werk is een politieke keuze

Voor 5 jongeren uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in Nissewaard breekt een onzekere periode aan.

Dat komt door het besluit van het College van B&W geen extra geld uit te trekken voor plaatsing op een beschutte werkplek. Dat komt omdat het Rijk een maximaal aantal beschutte werkplekken betaalt. Als een gemeente er meer aanbiedt, moet zij zelf de kosten dragen. Dan kan zij het Rijk om een verhoogde bijdrage vragen. Het Rijk zal naar alle waarschijnlijkheid die vraag afwijzen. Dat Collegebesluit betekent meer dan het lijkt. Het lijkt een correcte uitvoering van het kabinetsbeleid maar de vraag is of dit wel zo verstandig is. Nu is er een tekort van € 70.000 dat wordt afgedekt met re-integratiegelden. Het tekort wordt dus uit een ander potje aangevuld. Er is geld voor 11 plaatsen. Die betaalt het Rijk. De verwachting is, dat eind dit schooljaar 5 leerlingen het VSO zullen verlaten. Deze jongeren zijn gewend gestructureerd te werken en te leven en als dat wegvalt, vallen zij in een gat. Pas in 2019 komt er misschien een verhoging van het geld dat het Rijk betaalt, maar zo lang kunnen zij eigenlijk niet wachten. De SP heeft haar zorg hierover uitgesproken in de Commissie Zorg en Werk bij monde van fractievoorzitter Hans Mellink. Hij verzocht het College nog eens goed na te denken over dit besluit en te overwegen toch geld vrij te maken om ook deze jonge mensen een kans te bieden. Volgens Mellink is het niet ondenkbaar dat de kosten aan maatschappelijke opvang, jeugdzorg en dergelijke hoger gaan uitvallen dan de  € 28.500, die een beschutte werkplek voor 36 uur per week kost. Nog afgezien van de sociaal-emotionele schade voor de jongeren. Wethouder de Graad gaf aan dat zij de voors en tegens hebben afgewogen en tot dit besluit kwamen. Duidelijk een politiek besluit met weinig hart voor deze zeer kwetsbare groep, zo vinden wij.

Reactie toevoegen

U bent hier