h

SP laat zich niet onder druk zetten in kwestie Oudenhoorn

7 december 2017

SP laat zich niet onder druk zetten in kwestie Oudenhoorn

Allereerst willen wij in de kwestie Oudenhoorn het volgende nog eens duidelijk maken:

SP is vóór de overgang van Oudenhoorn naar Hellevoetsluis.

 

SP is ook vóór de vergoeding van 9,5 miljoen, zodat de 84.000 bewoners van Nissewaard niet hoeven te bloeden voor de volstrekt begrijpelijke hartewens van z’n 1000 Oudenhoornaars. Dat zou onredelijk en onbillijk zijn. SP loopt, in tegenstelling tot de raadsleden van Nissewaard Lokaal, niet weg voor haar verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers.  

SP heeft als énige partij tegen het voorstel gestemd van Hellevoetsluis, dat in ieder geval 8 miljoen zal betalen en dat over de resterende 1,5 miljoen nog eens wil discussieren of een nader onderzoek wil instellen.

Om met het laatste te beginnen: Destijds was door Nissewaard berekend dat de overgang 25 miljoen moest kosten. Hellevoetsluis vond dat veel te veel en drong bij de Provincie aan op een onafhankelijk onderzoek. Dat kwam er en de onderzoekers stelden vast dat 9,5 miljoen een reëel bedrag is. Op grond van mededelingen van juristen (mensen die er voor gestudeerd hebben en
gezien worden als deskundigen), dat de Provincie niets over de grenswijziging te zeggen had, heeft SP  tegen dat voorstel gestemd. Immers, de gemeenten zouden over de herindeling gaan en niet de Provincie. Inmiddels blijkt de Provincie wél een correctie te kunnen toepassen en vond zij 9,5 miljoen een passende vergoeding voor kosten van de overdracht. De bewoners van Nissewaard lijden dan de eerste 10 jaar geen schade. Wij dachten er uit te zijn en per 1-1-18 Oudenhoorn bij Hellevoetsluis achter te kunnen laten. De Provincie wil dat ook per 1-1-18 laten plaats  vinden, zodat de Oudenhoornaren in maart ook hun vertegenwoordigers voor de gemeenteraad in Hellevoetsluis kunnen gaan kiezen. Dat zou mooi zijn, vinden ook wij. Hellevoetsluis ruikt hier een kans het bedrag te verlagen. Zij kiest er voor 8 miljoen te willen betalen en de resterende 1,5 miljoen ter discussie te stellen. Wij lezen daar uit dat zij niet van plan zijn die te betalen. Maar ondertussen ligt de druk bij Nissewaard en moest zij op 6 december maar besluiten akkoord te gaan. Zonder enige garantie dat die 1,5 miljoen er komt. Wij vinden dat onbehoorlijk van Hellevoetsluis, dat in het proces weinig toeschielijk is geweest en veelal achterover heeft geleund. Afspraak is afspraak. Nissewaard heeft voldaan aan haar eis dat de burgers niet mogen lijden onder de deal. Hellevoetsluis heeft het onderzoek en de uitkomst niet ter discussie gesteld of afgewezen. De provincie ook niet. Nu knijpt Hellevoet er stiekem tussenuit en lijkt zij de 1,5 miljoen in de zak te houden. 1,5 miljoen dus, die ergens vandaan moet worden gehaald. De Nissewaarders moeten daar voor bloeden. Dat vindt de SP zeer onbehoorlijk en daarom was de SP als enige partij in Nissewaard tegen de laatste deal. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de andere partijen dat wel slikken. Maar dat is hun politieke keuze.

Zeer opmerkelijk is het, dat de journalist van het AD wél schrijft over de fractie Lokaal Nissewaard. Die ons verwijt, dat wij zorgen voor een gat van 1,5 miljoen, maar zelf te laf is om te stemmen en de zaal verlaat. Dhr. Hottentot kon het niet nalaten diverse malen in de raadszaal te roepen dat ONS, CU/SGP en SP de schuld zijn van het hele debacle. Kennelijk voor die twee partijen aanleiding om te zwichten. Voor ons niet. Afspraak is afspraak en die kom je na. Net zo als wij in het verleden in de raad hebben afgesproken dat de fusie met Bernisse budgetneutraal zou zijn, waar men nu het risico loopt er 1,5 miljoen er bij in te schieten. Dat was niet de afspraak.

In de laatste regel schrijft de journalist nog even fijntjes dat alle partijen instemden met het besluit. En dat is absoluut niet waar. SP heeft als enige partij in Nissewaard tegen dat besluit gestemd.

Reactie toevoegen

U bent hier