h

Hurend Nissewaard wordt Wakker !

14 juli 2017

Hurend Nissewaard wordt Wakker !

Bij het aannemen van de Woonvisie, waarmee Nissewaard bepaalde hoe de komende jaren zou worden ingezet op de woningmarkt, stemde de SP als enige partij tegen dit plan. Reden: er was te weinig aandacht voor de sociale huur-woningen.  En dat terwijl er juist behoefte is aan meer sociale huurwoningen.

De kranten staan en stonden er vol van. De reden waarom het gemeentebestuur dat niet wil is, dat men verwacht dat mensen die daarin wonen meer problemen zullen veroorzaken. Dat kost geld en dat heeft de gemeente daar niet voor over. Een volstrekt politieke keuze. Wij zijn van mening dat iedereen in Nederland recht heeft op een betaalbare en kwalitatief goede woning en dat problemen echt niet voornamelijk door mensen met een laag inkomen worden veroorzaakt. Als je nu wilt dat jongeren in Nissewaard blijven wonen en dat ruimte is voor ouderen die uit hun te grote huis willen en je voorziet een toename van vluchtelingen die ook een plekje moeten hebben, moet er bijgebouwd worden. Daarbij moet je niet vergeten, dat de afgelopen jaren veel woningen uit de sociale sector zijn verkocht. En dat de huren omhoog zijn gegaan waarbij ook woningen uit de categorie sociale huurwoningen zijn geschrapt. Omdat een deel van de woningvoorraad technisch gezien aan het einde van haar leven komt, moet er hier en daar gesloopt worden om nieuwe woningen terug te bouwen.
Nu gaat MaasDelta in Sterrenkwartier woningen, die niet meer aan de huidige
standaard voldoen, slopen. Daar komen minder woningen voor terug. Dat betekent een afname van het aantal sociale huurwoningen. Daarmee wordt de wachtlijst langer en langer. Nu  wordt eindelijk duidelijk wat de gevolgen zijn voor de burgers in Nissewaard die afhankelijk zijn van een betaalbare huurwoning. Mensen met een bijstandsuitkering, werkenden met een laag inkomen, jongeren met een laag inkomen, startende jongeren, ouderen met een verlaagd pensioen, mensen die goedkoper moeten gaan wonen omdat zij hun baan zijn kwijtgeraakt worden allemaal getroffen. De collegepartijen spreken altijd over een wooncarriere. Alsof het voor iedereen is weggelegd in een woning van €350 per maand te starten en in een villa van € 500.000 te eindigen. Die veronderstelling gaat volledig mank. En voor die mensen die niet zo fortuinlijk zijn moet er een goede betaalbare huurwoning komen waar zij niet te lang op hoeven wachten.

Voelt u zich slachtoffer van dit woningbeleid? Neem dan contact op met de SP: nissewaard@sp.nl

​Een bewoner is een petitie gestart. Daar kunt u op intekenen.

http://www.petitie24.nl/petitie/1097/meer-sociale-huurwoningen-stedrrenk...

Reactie toevoegen

U bent hier