h

SP in het Centrum van Spijkenisse

10 maart 2015

SP in het Centrum van Spijkenisse

Op 14 maart treft u de SP weer in de stad. Niet alleen vanwege de verkiezingen  maar ook om de mening van de burgers te peilen. Wat vind u van dit kabinet en wat vind u van de stand van zaken in Nissewaard? Hoe verloopt de overdracht van PGB, WMO, Participatiewet en Jeugdzorg van het Rijk naar de Gemeente? Ook hierover kunt u met partijleden in discussie.

Wij zijn vanaf 11.00 tot ongeveer 14.00 uur te vinden bij het ABC complex en op de markt. Natuurlijk met flyers en de schuursponzen. Het is meer dan ooit belangrijk dat u gaat stemmen.
Reken Af met dit kabinet. Geef ze de Rode Kaart door op 18 maart te stemmen op SP!

Op 18 maart gaan we naar de stembus. Deze keer voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen. Aan de ene kant zijn het normale verkiezingen, want het zijn verkiezingen voor de provinciale parlementen die dicht bij huis dingen regelen. Aan de andere kant zijn het ook bijzondere verkiezingen want degenen die in de provincies gekozen worden, kiezen op hun beurt weer de leden van de Eerste Kamer, die samen de helft van onze volksvertegenwoordiging vormen. Als algemene regel geldt dat de SP meedoet aan democratische verkiezingen. Maar de SP vindt vooral dat er een goede verbinding moet zijn tussen onze volksvertegenwoordigers en de mensen die ze vertegenwoordigen. ‘Geen fractie zonder actie’ is een bekende stelregel in de SP. Dit is dan ook een van de belangrijkste redenen waarom de SP niet meedoet aan de Waterschapsverkiezingen.

De Waterschappen hebben een belangrijke uitvoerende taak, maar geen politieke taak. De SP wil in de toekomst dat  de bevoegdheden van de waterschappen worden ondergebracht bij de provincies. Verkiezingen voor de provincies zijn wat de SP betreft de juiste plek om besluiten te nemen over het waterbeheer. Hierdoor vindt er een betere afstemming plaats van het waterbeheer met ruimtelijke ordening, landbouw, natuur en recreatie. Ook levert het een besparing op omdat het een bestuurslaag minder betekent. Het eigen belastinggebied van de waterschappen gaat na de integratie over naar de provincie, maar blijft wel beschikbaar voor de watertaken.

Al naar de kieslijst gekeken voor de verkiezingen op 18 maart ?

Reactie toevoegen

U bent hier