h

Slecht nieuws: gemeente weigert extraatje armoedebestrijding.

16 december 2014

Slecht nieuws: gemeente weigert extraatje armoedebestrijding.

Omdat 500 mensen niet hebben gereageerd op het bericht dat zij mogelijk in aanmerking kwamen voor het Persoonlijk Minima Budget (PMB), bleef  € 200.000 op de plank liggen. Dat bedrag zou niet worden uitgegeven in 2014 terwijl dat wel was begroot. Aanleiding voor de wethouder om voor te stellen dit in de Algemene Reserve te stoppen. Die Algemene Reserve wordt gebruikt om onder andere het tekort op de parkeergarages aan te vullen. Eerder liet de Wethouder weten, dat het geld van het PMB daar niet aan besteed zou worden. Dat dit nu toch gebeurt, vindt  SP  te gek voor woorden.  Het geld was  gereserveerd om de armoede te bestrijden en hoort daar ook aan te worden uitgegeven. Het gaat hier om mensen en niet om straatmeubilair.  Allereerst vragen wij ons af of  het gemeentebestuur voldoende heeft gedaan om er voor te zorgen dat iedereen die er voor in aanmerking komt, het ook daadwerkelijk krijgt.  Wij vinden van niet. Een brief sturen en de reactie daarop afwachten is gezien het belang en de doelgroep niet de juiste weg.  Maar los daarvan vindt de SP dat het geld aan de mensen toekomt die het hard nodig hebben. Daarom heeft de SP, samen met de PvdA,  in een motie voorgesteld het geld te verdelen onder de mensen die wél gebruik wensten te maken van het PMB.

Helaas is de meerderheid in deze  Raad het daar niet mee eens. Zij vult daarmee liever het tekort op de  parkeergarages aan.  Dit is de derde keer op rij dat het Gemeentebestuur weigert een extraatje uit te keren aan mensen in onze samenleving die het hard nodig hebben.  De vorige twee keer ging het om kinderen die in armoede opgroeien.  Wij vinden dat een ontkenning van de problemen. Daarmee laat het College en ook de meerderheid van de gemeenteraad zien dat het niet links is maar wel rechts, niet voor arm maar wel voor rijk.  Dit terwijl het verkiezingsprogramma voor de grootste partij heel duidelijk aangeeft dat men geen onderscheid maakt. Is hier sprake van kiezersbedrog? Dat kan maar duidelijk zijn en belooft wat voor de komende 3,5 jaar. Wij hadden een mooiere afsluiting van 2014 voor ogen.

Hans Mellink
Fractievoorzitter
SP Spijkenisse

Reactie toevoegen

U bent hier