h

€ 200.000 naar de parkeergarages?

7 december 2014

€ 200.000 naar de parkeergarages?

Dat was niet de afspraak! ! Geld dat voor het persoonlijk minimabudget is, moet daar aan worden uitgegeven. Als we geld over zouden houden, zou dit in het sociale domein worden gestort. Dus in een potje dat als reserve dient voor sociale uitkeringen.

Nu hebben 500 mensen niet gereageerd op de brief die hun bekend zou maken dat zij mogelijk in aanmerking komen voor het zo geheten Persoonlijk Minimabudget (PMB). Anderen hebben wel gereageerd. Die 500 mensen laten € 200.000 liggen. Als zij dat niet nodig hebben, vinden wij dat prima. Maar dan kunnen die mensen die wél PMB hebben misschien ietsje meer krijgen. Reden waarom wij een motie zullen indienen om die € 200.000 over die mensen te verdelen en niet in de Algemene Reserve te storten om het tekort van 1.4 miljoen op de parkeergarages aan te vullen. De SP vindt dat echt niet kunnen. Overigens zijn wij teleurgesteld in het feit, dat het niet reageren op een brief reden is voor het College om er dan maar van uit te gaan dat men geen PMB wil. Misschien gaat het hier om mensen die niet zo goed voor zichzelf kunnen zorgen en die een beetje hulp daarbij goed kunnen gebruiken. Het zou het College sieren een ambtenaar bij deze mensen langs te sturen om hen er op te wijzen dat het PMB door hen aangevraagd kan worden.  Dat kost natuurlijk wat maar dat kan worden betaald van de Klijnsmagelden die juist waren bedoeld voor de bestrijding van armoede.

Reactie toevoegen

U bent hier