h

Aanpak voortijdige schooluitval

30 juni 2014

Aanpak voortijdige schooluitval

Zoals iedereen weet is de school meer dan een bewaarplek voor jongeren. Ze worden opgeleid om de plaats van ouderen die werken over te gaan nemen. Daarvoor moeten zij een aantal jaren naar school. Met heel veel leerlingen gaat het goed. Daar zijn geen zorgen over en die zullen later als goed burger kunnen bijdragen aan een mooie en leefbare samenleving. Een klein deel valt tussen wal en schip. Zij halen geen diploma of met heel veel vallen en opstaan. Een deel van de oorzaken voor het niet of moeizaam halen van het diploma is verzuim. Dat is op te delen in verzuim omdat men even geen school heeft waar men onderwijs kan volgen en verzuim door niet op school te verschijnen. Dat laatste kan als spijbelen worden gezien en is op zichzelf niet verontrustend. De meeste volwassenen hebben wel eens een uurtje stiekem gespijbeld. Dat hoort bij de groei naar volwassenheid. Zorgelijk wordt het wanneer het veelvuldig voorkomt. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Moeilijke thuissituatie, problemen met leren of leerkrachten, desinteresse of andere redenen. De SP vindt het belangrijk dat alle jongeren in Nederland een goede startkwalificatie hebben. Niet naar school gaan zorgt voor het voortijdig verlaten van de school, frustraties bij ouders, leerling, docenten en andere burgers en soms tot crimineel gedrag of een langdurig beroep op de gezondheidszorg. 

In Spijkenisse is er een afspraak gemaakt tussen scholen en de Gemeente waarin is beschreven hoe de leerplicht, zoals we die kennen moet worden uitgevoerd. Daarin is opgenomen wat er gedaan moet worden aan verzuim. In 2012 is onderzoek gedaan door de Rekenkamer naar het verzuim en de aanpak daarvan in Spijkenisse. Daarnaast is recent het jaarverslag van Leerplicht uitgebracht. Beide rapporten waren voor de SP reden dit onderwerp nader te bekijken. Temeer daar uit het werkveld (onderwijs, ouders, leerlingen) signalen komen dat het toch niet zo goed gaat als het lijkt te gaan. 

Vanwege die signalen hebben wij vragen gesteld aan het College om duidelijk te krijgen hoe de zaken er nu voor staan en om de komende tijd wellicht de koers wat bij te stellen. Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de antwoorden van het College.

Fractie SP Spijkenisse

Reactie toevoegen

U bent hier