h

Vastbijten in de hondenpoep

29 april 2014

Vastbijten in de hondenpoep

Er zijn veel zaken in Spijkenisse waar inwoners zich druk om maken. Hoog op de lijst staat de hondenpoep. Daar kwam in januari een e-mail over binnen. Een klacht over de hondenpoep in de wijk Akkers, waar kinderen kennelijk vaak onder de hondenpoep thuis komen. Dan wordt natuurlijk gewezen naar de eigenaren van de honden. De “baasjes” moeten de discipline opbrengen om het vuil op te ruimen. Er zijn speciale plekken waar de poep mag blijven liggen, maar in Spijkenisse geldt een opruimplicht. Als je een plicht instelt, zal je die moeten handhaven. Handhavers kost geld (Maar als zij bonnen uitschrijven, levert dat weer wat geld op). Waar de plicht wordt ontdoken en de poep niet wordt opgeruimd, zal een poepzuiger in actie kunnen komen. Ook dat kost geld. Daarnaast worden er speciale uitrenstroken en uitlaatstroken gemaakt. En ook dat kost geld. Intussen ontvangt de Gemeente Spijkenisse € 550.000 per jaar uit de portemonnee van diverse burgers in de vorm van hondenbelasting. Wij vinden dat het geld dat zij betalen ook daarvoor gebruikt moet worden. Het College wil veel kostendekkend en in dit geval willen wij dat het ondenpoepbeleid kostendekkend is. 

Intussen bezuinigt de Gemeente door wat zaken niet te doen of anders te doen € 50.000 . Feitelijk zou je de hondenbelasting met dat bedrag dan moeten verminderen. Dat betekent een kleine lastenverlichting voor de burger die een hond bezit. Maar dat gaat niet gebeuren, volgens de wethouder. In het Raadsbesluit staat: Na centralisatie van de rayons is het mogelijk om met efficiëntere inzet van personeel, materieel en middelen het huidige voorzieningenpeil met betrekking tot hondenpoepbeleid voort te zetten met een verlaging van € 50.000. Schuiven we dit geld de parkeergarages in? Dan betalen de hondenbezitters een deel van het tekort. En dat lijkt ons te ver gaan. 

Als bezuinigingsmaatregel is de kwijtschelding hondenbelasting afgeschaft, zodat ook mensen met een laag inkomen hondenbelasting moeten betalen. Bot gezegd zou je kunnen stellen dat ook de armsten het tekort van de parkeergarages betalen.

Hans Mellink

Reacties

Geachte heer,
Ik heb me net weer druk moeten maken voor het feit dat ik iemand er op wees dat die zijn hondenpoep moest opruimen, ik kreeg een middelvinger opgestoken.
Wij wonen aan de Maasboulevard 106 en op het veld grenzend aan de straat laten ze regelmatig de honden los en laten ze poepen zonder dat ze het opruimen, ook in de speeltuin vlakbij de lindestraat, toen kwamen mijn kleinkinderen weer onder de hondenpoep terug.
Ook als ze hiervoor aan het spelen zijn.Ik zie de politie wel eens langs rijden over het fietspad ,maar rijden gewoon door zonder de mensen aan te spreken.
Ik hoop dat u er wat aan kan doen.Een klacht aan de gemeente help toch niets.
Hartelijke groet,Jaap

Beste Jaap,

bedankt voor uw bericht. De politie heeft die taak ondergebracht bij de Goa's (handhaving). Ik zou u willen verzoeken uw klacht in te dienen via onderstaande link. De handhaving kan dan gaan controleren en zal daadwerkelijk handhavend optreden.

https://www.nissewaard.nl/afval-en-openbare-ruimte/afval-en-openbare-rui...

Ook kunt u hun bellen via 0181-696969 en dan vragen naar de handhaving.

Mvg,

Yoeri Arends
Voorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier