h

SP op de markt

14 oktober 2013

SP op de markt

De SP was afgelopen zaterdag te vinden op de markt in Spijkenisse. Zij wilden wel eens zien hoe het in Spijkenisse is gesteld met de participatiegraad.

Onze Koning had in de Troonrede gezegd dat de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen er toe leidt, dat de samenleving verandert van een klassieke verzorgingsstaat in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. SP leden hebben diverse Spijkenissers gevraagd naar hun ideeën hierover. Daarbij valt hen op dat verreweg de meeste geïnterviewden het woord wel kennen. Bij diverse gesprekken kwam naar voren dat men zelf volop participeert in de samenleving. Men zet zich als vrijwilliger in op de voetbalclub, op de school van hun kind of verzorgt als mantelzorger een of beide ouders. Slechts een enkeling wil wel wat meer gaan doen dan op dit moment. Men ervaart over het algemeen wél een grote druk. De reden hiervan is dat men werkt, daarnaast kinderen heeft of kleinkinderen waarvoor men de zorg heeft en daarnaast soms in het verenigingsleven of in de familiekring activiteiten heeft. Allemaal onbetaald werk. Daarbij geeft men aan niet méér te kunnen doen. De SP concludeert daarmee dat de meeste mensen in Spijkenisse hun verantwoordelijkheid kennen en ook echt wel nemen. Zij vindt dat wij ervoor moeten oppassen de druk niet te verhogen door nóg meer inzet te vragen. De SP constateert ook dat er een kleine groep is die niets doet voor de samenleving. Niet omdat men niet kan maar omdat men niet wil. Hun motto luidt: laat de overheid het maar doen. Daarbij realiseren zij zich niet dat wij met zijn allen die overheid zijn en dat wij het met zijn allen betalen. Voor die mensen moet gelden: Iedereen doet mee, of ie wil ja of nee
De SP in Spijkenisse pleit voor vrijwillig vrijwilligerswerk en geen verdringing van betaald werk. De bakker moet immers ook betaald worden.

U bent hier