h

ROOD, roder roodst

11 juli 2013

ROOD, roder roodst

De afgelopen maanden zijn Roxanne samen met Martijn en Mustafa hard bezig geweest met het opzetten van een ROOD-groep binnen de SP Spijkenisse. Wij hebben alle drie een andere invalshoek en andere ideeën, genoeg om uit te putten zou je denken. Dat is ook zo. De bijeenkomsten zijn gezellig maar vooral inspirerend en er komen veel goede ideeën voor acties voorbij

      • .rood logo

Helaas, worden we erg beperkt door het feit dat er maar drie actieve ROOD leden binnen de SP Spijkenisse zijn. De afgelopen maanden hebben naast het kennismaken en opstarten dus voornamelijk in het teken gestaan van het activeren van onze huidige jonge(re) leden.
Begin mei hoorde wij dat er flinke bezuinigingen gaan komen op het jongerenwerk binnen Spijkenisse. Martijn en ik zijn direct op pad gegaan, we hebben alle jongerencentra binnen Spijkenisse bezocht. We hebben een hoop jongeren en jongerenwerkers gesproken en hele mooie gesprekken gevoerd. Alle jongeren en jongerenwerkers werden gevraagd om naar de commissievergadering te komen om te laten zien dat deze bezuinigingen niet onopgemerkt zouden blijven. Helaas, was het kort dag en was de opkomst erg laag. De komende tijd zullen wij proberen deze actie een gevolg te geven.
Graag zouden wij meer actieve ROOD leden binnen onze groep willen hebben zodat wij grote(re) en succesvolle acties op kunnen zetten. Ben jij een jongere en wil jij ook met ons meedenken, mee praten en vooral mee DOEN dan ben je van harte welkom!

Reacties graag naar: spijkenisse@sp.nl

Roxanne, Martin en Mustafa

U bent hier