h

maandag 6 mei Informatieavond huurverhoging

29 april 2013

maandag 6 mei Informatieavond huurverhoging

De Socialistische Partij, afdeling Spijkenisse, organiseert op maandag 6 mei 2013 een informatieavond in verband met de komende huurverhoging.
Belangstellenden zijn welkom in de zaal van de Ontmoetingskerk aan het Koningin Wilhelminaplein 1 te Spijkenisse. De avond begint om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur). De koffie is gratis.
De avond is bedoeld voor huurders die te maken krijgen met huurverhogingen ingaande 1 juli 2013. Op deze avond zal aan huurders en belangstellenden uitleg gegeven worden over de huurverhogingen. Ook zal informatie worden gegeven over het indienen van bezwaren tegen de huurverhoging.

Door Wouter Groot Koerkamp van de SP 2e Kamerfractie zal uitleg gegeven worden over de achtergronden van de huurverhoging. Vertegenwoordigers van woningcorporaties en bewonersorganisaties zijn uitgenodigd om ook hun opvattingen duidelijk te maken.
Wij nodigen de huurders in Spijkenisse uit om aanwezig te zijn op deze avond!
De SP heeft al eerder duidelijk gemaakt niet akkoord te gaan met bovenmatige huurverhoging. De SP wil dat wordt geïnvesteerd in woningbouw en heeft hiervoor plannen ingediend. Met de plannen van de SP hoeven de huren niet omhoog, komen er huizen bij, slinken de wachtlijsten en komen er banen bij in de bouw.

U bent hier