h

Gekke Henkie.....

1 april 2013

Gekke Henkie.....

Het scheelde niet veel of Emiel Roemer kreeg deze titel aangereikt. In de media werd hij afgemaakt toen hij vlak voor de verkiezingen stelde dat de 3%- norm die Brussel stelt voor de SP niet heilig was. Heel politiek Nederland viel over hem heen. Hoe kon hij het in zijn hoofd halen dit te roepen. Hij was niet langer betrouwbaar. De SP was niet langer serieuze kandidaat voor een te vormen kabinet. Nu zijn zelfs de Grote Vier van de VVD (Wiegel, Bolkestein, Nijpels en van Aartsen) het er over eens dat het niet langer goed is om de 3%-norm aan te houden. Dat was niet het enige dat Emiel naar voren bracht om de crisis sociaal aan te pakken.

Hij vertelde voor de camera’s minder te willen bezuinigen dan de andere partijen wilden. Het land zou anders kapot worden bezuinigd. Ook hiervoor werd hij uitgelachen en ook hiervoor werd de SP verweten het land met haar ideeën naar de knoppen te helpen. Veel mensen geloofden dat ook en gaven hun stem aan de PvdA in plaats van de SP. Zelfs toen vooraanstaande economen dezelfde bezwaren uitten tegen de kabinetsplannen, bleef men halsstarrig de eigen koers varen. Ook hiervan zegt inmiddels menig VVD-er: wij moeten de economie niet kapot bezuinigen. Het mag best een tandje lager. En zie: je hebt gelijk maar krijgt het niet. Nog altijd roept rechts dat SP als een Gekke Henkie geld wil weggooien. Maar zoals Emiel zei: socialisten zijn zuinige mensen. Dat zij geldverkwisters zijn is een fabel waar helaas veel mensen nog in willen blijven geloven.

Komend weekeinde staat een grote demonstratie gepland op het Malieveld in Den Haag. Het gaat om de zorg in het algemeen en de thuiszorg in het bijzonder. 100.000 banen zullen alleen in de thuiszorg verdwijnen als dit kabinet haar zin krijgt. Dat betekent veel. Voor de een dat men afhankelijk wordt van vrijwilligers en familieleden. Voor de ander het kwijtraken van zijn of haar baan. En na een aantal maanden of jaren een fors inkomensverlies als de WW ophoudt. Voor de toekomstige generatie betekent het dat lager geschoold werk komt te vervallen als mogelijkheid om je brood te verdienen. Dat betekent ook dat tienduizenden jongens en meisjes nu voor niets een opleiding in de zorg volgen. Ze zullen worden opgeleid tot werkloze. Dat is wel een heel slecht vooruitzicht.
Ook in Spijkenisse speelt dit. Ook daar krijgt de Gemeente straks de zorgtaken uit te voeren met veel minder geld. Het College gaat er van uit dat dit heel goed kan worden opgelost door inzet van vrijwilligers en mantelzorgers. Ook in Spijkenisse zullen mensen hun betaalde baan kwijtraken.
Om daar iets tegen te doen laten wij op 6 april 2013 een tegengeluid horen op het Malieveld in Den Haag. Gaat u ook? Laat de zorg niet in de steek!

 

www.strijdvoorthuiszorg.nl

 

U bent hier