h

Thema-avond 4 maart “Democratisering van de economie” : een verslag

10 maart 2013

Thema-avond 4 maart “Democratisering van de economie” : een verslag

Op de thema avond in Spijkenisse heeft SPer en 1e kamerlid Tiny Kox voor een gehoor van belangstellende SP leden uit Spijkenisse en Brielle een boeiend betoog gehouden over de vroegere en huidige economische situatie in Nederland, Europa en de wereld.

Allemaal thema’s die een samenhang hebben en vanuit de economie verklaard werden. Met name de invloed van het aandelenkapitalisme werd door Tiny Kox uitgebreid besproken. Mag je toestaan dat bedrijven worden leeggezogen ten behoeve van winst? Het is wenselijk dat bedrijfsvoering en het streven naar aandelen-winsten worden losgekoppeld. Daarnaast heeft niemand meer goed zicht op kapitaal/geldstromen waardoor het reguleren daarvan nagenoeg onmogelijk
is. Wie heeft het juiste antwoord op de huidige economische dillemma’s?
Gebrek aan democratische invloed op de economie is in ieder geval niet wenselijk. Maar hoe krijg je die democratisering dan wel voor elkaar?

De afdelingen zijn uitgedaagd daar goed over na te denken en onder meer lokale toepassingen te bedenken die ook een nationale betekenis kunnen hebben.
In de komende maanden worden regio avonden georganiseerd. De afdelingen worden gevraagd om daar een visie te geven. Hierbij zal de binnenkort verspreide Kaderkrant een hulpmiddel kunnen zijn. De kaderkrant is nu al te lezen via www.spnet.nl
Op de eerstvolgende ledenavond op 1 april 2013 worden ideeën en voorstellen besproken.

De SP leden die aanwezig waren op de thema avond van 4 Maart ontvangen de Kaderkrant. Anderen kunnen deze krant ook ontvangen: stuur een mailtje of bel!
Heeft u een interessant idee? Schrijf op en lever op 1 april uw bijdrage aan het aanpakken van de crisis!

Hij startte zijn verhaal met een opmerkelijke constatering: “Zelfs Joost Eerdmans (ex LPF) is voorstander van democratisering van de economie” Er is veel onzekerheid over keuze’s die gemaakt moeten worden. Veel van de voorstellen die de SP al jaren geleden heeft gedaan zijn inmiddels omarmt. Toch worden nog altijd de verkeerde keuze’s gemaakt en niet in het minst door dit VVD-PvdA kabinet. Dat zal Emile Roemer deze week brengen tot de uitspraak : Rutte zag voor de verkiezingen Samson als ramp voor het land en Samson zag voor de verkiezingen Rutte als ramp voor het land. Beiden hebben gelijk gekregen….
Tiny daagde de zaal uit om onderwerpen aan te kaarten. Daar werd uitgebreid op ingegaan. Vraagstukken
werden genoemd zoals als privatisering van het spoor en water, aandelen- kapitalisme, natuurlijk De banken, bezuinigen of investeren, de invloed van
beeldvorming, streven naar economische groei,
overconsumptie en flexibele arbeid.

U bent hier