h
14 december 2016

Bestuurswisseling SP Nissewaard

Foto: Hans Mellink / ALV dec 2016

Bij de SP afdeling Nissewaard heeft een bestuurswisseling
plaatsgevonden. Op 12 december werd afscheid genomen van Theo den Boer (foto).
Uit handen van fractievoorzitter Hans Mellink ontving hij een klein cadeau om samen met zijn vrouw van te gaan genieten. Helaas moest hij zijn functie opgeven. Desondanks werd zijn inzet de afgelopen jaren zeer gewaardeerd door de leden van de afdeling.

Lees verder
13 december 2016

SP voor de komst van Happy Italy

SP Nissewaard heeft in de raadsvergadering van 7 december vóór het plan van het college gestemd om een vestiging van Happy Italy in de Boekenberg onder te brengen.
Lees verder
27 november 2016

Einde huurexplosie?

Zes jaar VVD-beleid heeft een huurprijsexplosie veroorzaakt. De SP stelt daarom voor om de huur voor alle sociale huurwoningen blijvend met 400 euro per jaar te verlagen. Teken ervoor! doemee.sp.nl/huurverlaging

Lees verder
16 november 2016

SP kan begroting niet goedkeuren

Bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad heeft de SP deze afgewezen. De redenen hiervoor zijn er twee. Allereerst is de bodem van de gemeentelijke schatkist in zicht terwijl er nog grote tegenvallers aan zitten te komen die we niet kunnen opvangen. Dat vinden wij onverantwoord.  De SP vindt het tijd worden om te gaan bezuinigen. De andere reden is dat er niets extra’s wordt uitgetrokken voor het bestrijden van de armoede onder kinderen.Lees verder
15 mei 2016

Anti TTIP demonstraties op 28 mei

Na de vele berichten in de media en de TTIP-leaks van Greenpeace blijkt dat steeds meer mensen en organisaties kritisch kijken naar dit handelsverdrag. Het wordt steeds duidelijker dat dit verdrag een race to the bottom betekent op het gebied van lonen, arbeidsvoorwaarden, milieu en voedselveiligheid. Ook dreigt het verdrag een opstap te vormen voor miljoenenclaims door Amerikaanse bedrijven. Het 'Platform TTIP Referendum', een samenwerkingsverband van onder andere Milieudefensie en Food Watch, voert de druk op de Nederlandse en Europese politiek steeds verder op.

Lees verder
15 mei 2016

Actie: Dure d€x? niet zo flex!

Dexamfetamine is een stimulerend medicijn. Het verbetert de aandacht en stemming Bij ADHD (aandachtstekort-stoornis) en narcolepsie (slaapziekte). De firma Eurocept heeft het veelgebruikte middel dexamfetamine geregistreerd onder de merknaam amfexa® en daarbij de prijs flink verhoogd . Gebruikers worden gedwongen veel te betalen omdat de apotheek- bereiding van dexamfetamine niet meer mag worden doorgeleverd en verzekeraars Amfexa vrijwel niet vergoeden.

Lees verder
15 mei 2016

SP Nissewaard: Is verbetering Armoedebeleid Nissewaard in zicht?

In 2011 is een nieuwe nota vastgesteld omtrent het minimabeleid. Het ging om vereenvoudiging van het tot dan toe gevoerde Armoedebeleid. Dat nieuwe beleid ging in 2013 in. De SP heeft toen aan het College gevraagd het jaar erop het nieuwe beleid te evalueren. Wat zijn de gevolgen geweest van de verandering en wat heeft het ons opgeleverd? Was het een verstandig besluit om het beleid te wijzigen? En heeft het de gewenste gevolgen voor degenen die er van afhankelijk zijn?

Lees verder
23 maart 2016

Standpunt SP Nissewaard over de Vluchtelingenopvang in Nissewaard

Foto: SP

Vanuit onze kernwaarden, Gelijkwaardigheid, Solidariteit en Menselijke Waardigheid steunt de SP het college in haar voornemen medewerking te verlenen aan de komst van een aanvullende opvang voor vluchtelingen. Solidariteit stopt niet bij de grens van Nissewaard, niet bij de grens van Nederland en niet bij de grens van Europa.
Niets doen is geen optie. Er zijn vluchtelingen in Nederland en die moeten worden opgevangen. We lossen hier het vluchtelingenvraagstuk niet op maar we kunnen wel helpen een klein beetje van het menselijk leed te verminderen.

Lees verder
14 maart 2016

IN OEKRAÏNE IS CORRUPTIE HET SYSTEEM

Foto: SP

Het verdrag met Oekraïne zou goed zijn voor de bestrijding van corruptie. Die bestrijding is hard nodig want in dit land heeft corruptie het systeem niet aangetast; corruptie ís het systeem. Daarom heeft het land een hoge notering op de corruptie-index. De Nederlandse scheepsbouwer Damen Shipyards ondervond dat pijnlijk in de praktijk.

Lees verder

Pagina's