h
20 februari 2017

Zij waren er bij!

Foto: Hans Mellink / Nationaal Zorgfonds 18 februari 2017

Corrie, Erik, Guus, Theo, Elly en Hans waren erbij op 18 februari. Bij de Manifestatie voor het Nationaal Zorgfonds. Met 6.000 anderen.
Dat is nog eens wat anders dan 150 mensen bij Wilders in Spijkenisse. Maar ja, je moet een keuze maken. En zij vonden het Nationaal Zorgfonds veel belangrijker. Die 6.000 vinden, net als veel andere Nederlanders dat er één zorgverzekering moet komen voor alle Nederlanders.  Zonder organisaties die winst maken met de zorgpremies, zonder zorgbonussen, zonder de boete op ziek zijn (eigen bijdrage)  en zonder de jaarlijkse draaimolen. Zonder de angst dat je misschien achteraf de rekening gepresenteerd krijgt, omdat je niet goed hebt geïnformeerd of het ziekenhuis waar jij behandeld wilt worden wel vergoed wordt. Zonder de miljoenen die aan reclames worden besteed om de gunst van de verzekerde.  De SP nam het initiatief tot het oprichten van een Nationaal Zorgfonds. Aanvankelijk werden wij uitgelachen maar nu zijn er steeds meer organisaties die ons steunen. Ook huisartsen, specialisten en andere dienstverleners vinden dat er een Nationaal Zorgfonds moet komen. De 6.000 mensen die de moeite namen om naar Den Haag te gaan om hun wens te uiten, hebben het fonds weer een stap dichterbij gebracht.

Lees verder
11 februari 2017

Kou is geen reden

Foto: Hans Mellink / hmellink@tomaatnet.nl

Kou is geen reden om op 15 maart niet te gaan stemmen! Daarom stonden Fred Ritskes en Hans Mellink vandaag voor de SP op de markt in Spijkenisse. Terwijl de sneeuw neerdwarrelde. Veel plekken waren leeg op de markt. Weinig mensen trotseerden de kou. Wij hebben ons warmgehouden dankzij de koffie van de marktmeester. En dan blijkt maar weer dat flink dat mensen ons een warm hart toedraagt. Laten zij 15 maart allemaal hun stem op SP uitbrengen. Maar in ieder geval gaan stemmen want: Niet stemmen=Rutte stemmen!

Lees verder
9 februari 2017

SP op de Markt

De verkiezingscampagne is weer begonnen. Zaterdag 11-2-17 staan leden van de afdeling Nissewaard weer vanaf 11.00 uur op de markt om flyers uit te delen, vragen te beantwoorden en gesprekken aan te gaan. Wellicht tot ziens.

Lees verder
19 januari 2017

Is Tegenprestatie naar Vermogen zinvol?

Er is door de gemeenteambtenaren gekeken naar de resultaten van de Tegenprestatie naar Vermogen. Als mensen een uitkering van de Gemeente krijgen, verwachten we een tegenprestatie. Mensen zullen wat terug moeten doen in de vorm van vrijwilligerswerk.

Lees verder
14 januari 2017

In de kou voor het Nationaal Zorgfonds

Zaterdag 14 januari stonden Ted Knoester en Hans Mellink in de kou voor het Nationaal Zorgfonds.

Lees verder
13 januari 2017

SP steunt Bewonersvereniging Waterland

Bewonersvereniging Waterland en bewoners uit de wijk vertelden ons dat zij zich zorgen maken.

Lees verder
31 december 2016

SP Nissewaard wenst u allen een goed 2017 !

Niemand twijfelt eraan dat 2017 een bijzonder jaar zal gaan worden. We nemen eindelijk afscheid van het Kabinet Rutte II met de VVD en de PvdA. Wij hopen dat dit voorjaar met de verkiezingen een Linkse Lente aanbreekt.  Het is te verwachten dat er een regering zal komen met veel partijen. Om zoveel mogelijk te kunnen bijdragen aan het welvaren van ons land en een eerlijke verdeling van die welvaart, is het belangrijk dat de SP een grote stem krijgt. En daar gaan wij in Nissewaard aan bijdragen de komende maanden! Uw hulp is daarbij hard nodig. Thuis blijven mopperen helpt niet. DOE MEE en help de SP de regering in. Wij  zien u graag!

Lees verder
23 december 2016

Roep om terugkeer coffeeshop

Deze tekst boven het artikel van 21-12-16 in het AD lijkt te veronderstellen dat SP Nissewaard de coffeeshop in Spijkenisse terug wil hebben. En wel op korte termijn. Het ligt minder zwart-wit dan dat. 

Lees verder
21 december 2016

Bodem schatkist Nissewaard in zicht.

Zaterdag konden we allemaal in het AD lezen dat de wethouder Hamerslag  van financiën zich zorgen maakt over de schatkist van de gemeente. Er moeten stukken grond, die in erfpacht zijn uitgeleend, worden verkocht om geld binnen te krijgen. De bouw van huizen op het Land, de Elementen de Haven en natuurlijk Heer en Meester kan niet snel genoeg gaan omdat er meer geld de schatkist uitgaat dan er
binnenkomt. In dezelfde krant geeft vertrekkend VVD-raadslid   Scheek aan dat hij zich afvraagt of 30 miljoen niet te duur was voor de Stoep.  Maar ja, de trein reed en anderen vóór hem hadden al besloten om “ja” te zeggen.  Natuurlijk reed de trein, zoals hij zegt maar nog niet op volle snelheid. Toen hij aantrad, moest het besluit tot de bouw van dit dure theater nog worden genomen. En op dat moment konden we echt nog wel terug. Er zat nog geen heipaal in grond. De SP heeft toen voorgesteld de bouw uit te stellen tot er meer geld beschikbaar was én om het theater goedkoper te bouwen.  Op verzoek van de SP werd over het starten van de bouw hoofdelijk gestemd. Scheek had ook  “tegen” kunnen roepen. De raadsleden van de collegepartijen stemden allemaal voor. Berouw komt helaas na de zonde en met de kennis van nu….. keuren we toch allemaal de begroting  voor 2017 goed.  Hoewel alle partijen heel goed weten dat
Nissewaard er financieel beroerd voorstaat. Ondertussen krijgt Nissewaard al een veeg uit de pan van de Provincie Zuid-Holland die vindt dat de reserves te gering zijn en dat snel iets gedaan moet worden aan de wankele positie van de gemeente. En dat was precies één van de twee redenen voor de SP om tegen de begroting te stemmen.
Lees verder
14 december 2016

Van afval naar grondstof

Er is op het ogenblik veel te doen over de afvalstoffenheffing in Nissewaard, vooral als het gaat over het ophalen van grof vuil. Eerder dit jaar is er nieuw beleid vastgesteld over afvalstoffen, of beter gezegd grondstoffen. Want we streven er naar zo veel mogelijk het afval opnieuw te gebruiken en dan wordt afval dus weer een grondstof voor iets anders.

Lees verder

Pagina's