h

Nieuwsbrief November 2018

10 november 2018

Nieuwsbrief November 2018

Foto: SP

Nieuwsbrief
november 2018

 

Beste lezer, hierbij onze nieuwsbrief met nieuws van onze afdeling.
De afgelopen maanden is er veel werk verzet in de vorm van diverse
acties.

 

Zo zijn we druk bezig geweest om misstanden in kaart te brengen bij
Voorne-Putten Werkt BV. Er zijn veel gesprekken gevoerd met zowel
Wsw-ers als (verplichte) participanten om deze misstanden, zoals de
inmiddels beruchte vingerscan te inventariseren.

 

In september heeft onze voorzitter Yoeri Arends hierover ingesproken op
de Commissievergadering Sociaal Domein. De problemen bij VPW zijn
inmiddels gebundeld in een Witboek, hieraan wordt momenteel de
laatste hand gelegd.

 

Op woensdag 12 december wordt dit witboek aangeboden aan de Gemeenteraad
van de gemeente Nissewaard.

Recentelijk heeft onze lokale SP afdeling een gesprek gehad met de directie van
VPW. Verschillende verbeteringen zijn reeds toegezegd. Een tweede
gesprek volgt binnenkort. Zo is onze SP afdeling bezig met het
belangen behartigen van inwoners van onze gemeente, ook al zijn we
deze periode niet in de Gemeenteraad vertegenwoordigd.

 

In September hebben enkele leden de bijeenkomst “Tijd voor
Rechtvaardigheid “ in Rotterdam bijgewoond. Meer over deze actie
heeft u kunnen lezen in de Tribune van september . Op 13 september is
de video Tijd voor Rechtvaardigheid “ van Lilian Marijnissen
getoond aan een groep belangstellenden.

 

Naast enkele vrienden voor rechtvaardigheid, heeft deze bijeenkomst ook een
nieuw SP lid opgeleverd.

 

Ook zijn we druk bezig om het verkiezingsprogramma Provinciale Staten ,
lokaal in te kleuren.

Deze verkiezingen in maart 2019 zijn belangrijk, mede om te voorkomen dat
de groep Rutte en co. geen meerderheid krijgt in de Eerste Kamer.

 

Dat betekent begin 2019 veel zichtbaar zijn op straat om kampanje te
voeren. Hoe meer SP-ers hierbij zichtbaar zijn hoe beter; dus doe je
mee ? Wij kunnen nog steeds actieve leden gebruiken.

 

Op 27 oktober heeft onze afdeling met een donatie van ruim €500,- met
vrijwilligers het mogelijk gemaakt dat het Halloween feest in
Spijkenisse Noord dit jaar toch kon doorgaan. Dit in samenwerking met
Pameijer en Wijkvereniging Noord.

De opkomst was hoog en er waren na afloop veel positieve geluiden te
horen. Uiteraard hebben wij dit feest mede gebruik gemaakt om reclame
te maken voor onze afdeling.

 

Wat op dit moment ook nog speelt zijn de plannen voor gaswinning in
Spijkenisse. De SP is hier op tegen. En heeft inmiddels een
zienswijze / bezwaar opgesteld, welke door enkele SP leden is
ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. De inhoud komt er
op neer dat de gasboring plaats vind in een dichtbevolkte woonwijk
Waterland, waardoor er schade dreigt aan vele huizen.

 

Bij de gaswinning wordt er geboord naar hoog calorisch gas. Met andere
woorden gas voor de industrie. De inwoners van Spijkenisse hebben dus
wel de lasten maar niet de lusten ! Reden genoeg vooor onze lokaleSP
afdeling om zich te beramen over acties. Binnenkort vind er een
overleg plaats. Onze voorzitter is daar mee bezig!

 

Als laatste wijzen wij onze leden er op dat de Algemene Leden Vergadering
op maandag 17 december om 20:00 uur zal plaats vinden.

 

De termijn voor de voorzitter en de secretaris moeten verlengd worden.
Ook zijn er 2 dames die graag het bestuur in willen.

 

Wij hopen op 17 december op een even grote opkomst als tijdens de ALV
van 6 augustus jl. (toen waren er belangrijke moties)

 

Namens

Het bestuur SP Nissewaard,

 

Yoeri Arends

Uw Voorzitter

Reactie toevoegen

U bent hier