h

Doe mee met de SP

13 mei 2018

Doe mee met de SP

Mooi nummer over onze idealen, klik hier


Je zal wel denken waarom zal ik lid worden? Klik hier voor meer info


Wij staan voor

 • Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

  We spannen ons in voor een betrokken, open en vrije samenleving
  waarin solidariteit voorop staat. Vooruitgang begint bij het bestrijden
  van achterstand. We kiezen voor schone energie en een gezond milieu voor mens en dier.

 • Toegankelijk onderwijs voor iedereen

  Een school is geen toetsfabriek. We werken aan kleinere klassen
  en gemengde scholen. We gaan extra investeren in het onderwijs. En
  zorgen dat het beschikbare geld ook terecht komt in de klas.

 • Samenleven, op menselijke maat

  We knokken voor betaalbare woningen, beter onderhoud en goede
  voorzieningen. Woningcorporaties zijn eigendom van de huurders. Ze zijn georganiseerd op buurtniveau, en werken samen ten behoeve van nieuwbouw,renovatie en onderhoud.

 • Goede zorg, hulp en kansen voor wie dat nodig heeft

  We laten niemand achter. Goede zorg is persoonlijk, kleinschalig
  en voor iedereen beschikbaar. De zorg is geen markt. De SP wil het
  eigen risico afschaffen en een Nationaal ZorgFonds invoeren.

 • Groei en welvaart eerlijk verdelen

  We willen armoede uitbannen en tweedeling bestrijden. We staan
  voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris. Ook ondersteunen we het
  midden- en kleinbedrijf. Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen
  werkende armen meer zijn. Wie werkloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is.

 • Internationale solidariteit

  Een betere wereldwijde verdeling van de welvaart bevordert de
  kansen op geluk voor iedereen. Het Nederlandse buitenlandse beleid moet gericht zijn op samenwerking tot wederzijds voordeel en op beschermingen versterking van de mensenrechten. We staan voor Europese samenwerking tussen landen; een ondemocratische Europese Superstaat wijzen we af.

Zie ook:

U bent hier