h

SP bestuur

AFDELING nissewaard

De voorzitter en de secretaris zijn opnieuw in functie gekozen in december 2018

op de ALV van de afdeling Nissewaard.

Jan Ritskes

coordinator Tribune / Algemeen bestuurslid

zorgt voor verspreiden Tribune, Tribunebijlage en andere papieren informatie

U bent hier